M. Larsen Vognmandsfirma har overtaget alle affaldsrelaterede opgaver i Vognmand Kim Christensen A/S pr. 15. august, 2016. For at kontakte M. Larsen, klik her.

Kim Christensen fortsætter entreprenørkørsel, levering af håndværkercontainere, slamsugning, transport af foderstoffer samt distribution af pallegods.

Kontakt til Kim Christensen:
Besøg hans hjemmeside eller ring på 20 94 30 16.